Planuri Urbanistice Zonale

Inima Tel-Aviv -ului, - Reabilitare & Regenerare Urbana, PUZ (Masterplan)

 FAZA: PUZ FINALIZAT

SUPRAFATA PUZ:

DESCRIEREA PUZ:
Documentatie urbana vasta pentru revigurarea unei zone vechi al Tel Avivului, in special, reanimarea functiei de locuire si a functiilor vitale de deservire a populatiei existente si a noilor veniti in urma prioritatilor acordate de catre Primaria Tel Aviv. (proiect executat in cadrul departamentului de urbanism in primaria Tel Aviv.)

PUZ -Ansamblu de locuinte, -Voluntari, jud. Ilfov

ANUL PROIECTĂRII: 2009
ANUL APROBĂRII: Nefinalizat
SUPRAFAȚA DOCUMENTAȚIEI: 40000mp
DESCRIERE SCURTĂ:
Ansamblu de locuință P+14 cu parter comercial si dotări aferente locuirii; Proiectare de arhitectura si urbanism complet       FUNCTIUNI PROPUSE: a.Locuinte colective; b.Servicii si dotari de cartier; c.Comert cu amanuntul de interes local. d.Zona spatii verzi cu amenajari de sport;e.Zona institutii publice pentru invatamint prescolar; INDICATORI URBANISTICI MAXIMALE: REGIM DE INALTIME: 2S+P+17E+1R; Hmax: 57 m la cornisa; POT= 35%, CUT= 3.0

Centrul civic orasului Kiriyat Ekron - PUZ

DOCUMENTATIE URBANA PENTRU ZONA CENTRALA DE AFACERI KIRIYAT EKRON

ANUL PROIECTĂRII:
ANUL APROBĂRII: 2002
SUPRAFAȚA DOCUMENTAȚIEI:
DESCRIERE SCURTĂ:

(categoria de site în construcție)

Ansamblu de locuinte, P+10, Cascade, Voluntari, Ilfov

Ansamblu de locuinta, 550 de apartamente, parter comert si dotari sociale,
in faza de PUZ

FAZA: Nefinalizat

Hotel Aeroport Otopeni - PUZ

ANUL PROIECTĂRII: 2007

ANUL APROBĂRII: Nefinalizat
SUPRAFAȚA DOCUMENTAȚIEI:
DESCRIERE SCURTĂ:

(categoria de site în construcție)

PUZ BRANESTI 34 DE LOCUINTE UNIFAMILIARE

ANUL PROIECTĂRII:"2009
ANUL APROBARII: 2010
SUPRAFAȚA DOCUMENTAȚIEI: 21500 MP
DESCRIERE SCURTĂ:
34 DE LOCUINTA INDIVIDUALE UNIFAMILIARE CCA 200MP FIECARE VILA;
 

(categoria de site în construcție)

P.U.Z. Ansamblu de locuinte si dotari aferente in comuna Varasti, jud. Giurgiu -Pagina I.

ANUL PROIECTĂRII: 2010; ANUL APROBĂRII: 2014
SUPRAFAȚA DOCUMENTAȚIEI: 50 Ha; DESCRIERE SCURTĂ:
Introducerea zonei in intravilanul localitatii cu functiuni de locuire, comert, invatamant si spatii verzi, ciculatii etc. pentru cca. 800 de case unifamiliare cuplate sau individuale.

FUNCTIUNINI PROPUSE SI REZOLVARI:

1.    Locuinte unifamiliare;

2.    Locuinte colective cu densitate scazuta;

3.    Zona spatii verzi;

4.    Zona de comert si dotari;

5.    Zona institutii publice;

·           REGIM DE INALTIME:      S+P+2; Hmax: 15m la cornişa;

·           INDICATORI URBANISTICI Maximale: POT= 50%,  CUT= 2.0

Ansamblu de locuinte Tunari, jud. Ilfov

 ANUL PROIECTĂRII: 2007

ANUL APROBĂRII: Nefinalizat
SUPRAFAȚA DOCUMENTAȚIEI:
DESCRIERE SCURTĂ:
Ansamblul de locuinte si dotari aferente si comert

(categoria de site în construcție)

P.U.Z. Nisipoasa comuna Plopu, jud. Prahova - PUZ

In colaborare cu Conf. dr. Arh. Constantin Rusu

Data: inceput 2018

Obiectivul lucrarii este întocmirea Planului Urbanistic Zonal (PUZ), Sat Nisipoasa, Comuna Plopu, Judeţul Prahova, inclusiv Regulamentului Local de Urbanism aferent, care constituie documentaţii cu caracter director ale satului  Nisipoasa.

§  Aplicarea strategiei cuprinsa in Planul Urbanistic General in vederea dezvoltării durabile si integrate a comunei.

§  Relaţia parcelei studiate cu teritoriul administrativ

§  Potenţialul economic, natural si uman si posibilităţi de dezvoltare.

§  Modernizarea circulaţiilor rutiere si pietonale

§  Zone de protecţie si interdicţii permanente si temporare de construire

§  Reabilitarea protecţia şi conservarea mediului

§  Reabilitarea, protecţia şi conservarea patrimoniului construit

§  Condiţii şi posibilităţi de realizare a obiectivelor de utilitate publică

Prin aceasta lucrare se stabilesc acţiunile, masurile si obiectivele prevăzute în programul de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de consiliul local pentru următorii 10 ani.

puz Ansamblu de locuinta cu datari aferente Afumati

 Data inceperii: 2009;Terenul studiat se situiaza in nord estul comunei Afumati, dealungul soselei DJ 200 la cca. 5 km de la intrarea in comuna Dascalu. INDICATORI URBANISTICI:

a. La locuinte:
REGIM DE INALTIME MAX.: S+P+3; Hmax: 12m la cornisa;
POT Max.= 40%, CUT Max.= 1.5;
b. La comert si servicii:
REGIM DE INALTIME: S+P+4; Hmax: 20m la cornisa;
POT= 65%, CUT= 3;

 

Inima Tel-Aviv -ului, - Reabilitare & Regenerare Urbana, PUZ (Masterplan) -2

 In continuare

P.U.Z. MAGURELE, Jud. Ilfov

 Privind elaborarea documentatiei P.U.Z.:
 PROIECTAREA ARHITECTURA SI URBANISM: RESTAURANT P+1ER cu PARCARI LA NIVEL, TERASE, PERGOLE, SPATII VERZI SI BRANSAMENTE UTILITATI;

Prognoza de compozitie urbana:

-    POT maxim (procent de ocupare a terenului): 35%,

-    CUT maxim (coeficient de utilizare a terenului): 1.00 ADC/mp

-    Hmaxim: P+1R, max. 10m;

-    Suprafata minima pentru spatii verzi: 30%

-    Retrageri minime: conform CU;

-     Distanta minima intre constructii: conform reglementari PUG

-       Stationarea autovehicolelor: in interiorul parcelei;

-       Racorduri  la utilitati si bransamente: conform cerintelor CU si avizelor primite de la operatorii abilitati;

Aliniamentul cladirilor si inprejmuirile vor respecta profilul de strazi stabilit de reglementarile din PUG;

P.U.Z. Ansamblu de locuinte si dotari aferente in comuna Varasti, jud. Giurgiu -Pagina II.

 Proiect complet cu eleborarea si proiectarea solutiilor de arhitectura si urbanism;

1.    Bilant teritorial:·         Zona de locuire:           295902 mp          .....61.3% ·         Zona spatii verzi:            37808 mp         .......7.7% ·         Zona institutii publice:    19871 mp          .......4.1% ·         Zona comerţ:                15300 mp          .......3.2% ·         Zona tehnica:                 1282 mp           ......0.3% ·         Drumuri interioare:       114050 mp          .....23.4% ·         Suprafaţa PUZ:            484213 mp           ....100 %hitectura si urbanism

La locuinţe:

·           REGIM DE INALTIME:      S+P+2; Hmax: 10m la cornişa;

·           INDICATORI URBANISTICI Maximale: POT= 25%,  CUT= 0.7

La comerţ si dotări:

·           REGIM DE INALTIME:      S+P+2; Hmax: 15m la cornişa;

·           INDICATORI URBANISTICI Maximale: POT= 60%,  CUT= 2.0

La instituţii:

·           REGIM DE INALTIME:      S+P+2; Hmax: 15m la cornişa;

INDICATORI URBANISTICI Maximale: POT= 50%,  CUT= 2.0